Zápis z první schůze sdružení

První schůze 1. června se zúčastnilo 47 osob, z celkového počtu 64 osob, které podaly žádost o členství. Z těchto přítomných členů bylo v souladu se stanovami zvoleno 13 členný výbor sdružení a tříčlenný kontrolní výbor. Na jednání byl projednán návrh textu petice, kterou bude sdružení podávat. V diskuzi byly vzneseny dotazy, které zodpověděli přítomní členové přípravného výboru také další přítomní členové.

Po skončení schůze proběhlo také první jednání zvoleného výboru sdružení. Tito dle stanov zvolili předsedu a dva místopředsedy výboru.  Dále projednali a shodli se na postupu nejbližších kroků a činností (petice, forma distribuce, podání žádosti o informování na stavební úřad).

Přílohy:


This entry was posted in Aktualní informace. Bookmark the permalink.

Comments are closed.