Vstupní jednání ke Křenovické spojce na krajském úřadě

Krajský úřad ohlásil 2.3. 2012 vstupní jednání s obcemi, ORP, úřady územního plánování a stavebními úřady k Územní studii prověření variant Křenovické spojky.

Jednání proběhlo 14.3.2011 v souvislosti s Územní studií silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna – druhou dopravní stavbou zamýšlenou v katastru obce a nevrženou v jižním okraji katastru obce Křenovice.

Podklady kraje pro toto jednání je možné najít na webu krajského úřadu. Jako jediný podklad pro obě jednání je zveřejněna tato prezentace:

Podrobnosti z jednání doplníme.

This entry was posted in Aktualní informace. Bookmark the permalink.

Napsat komentář