Studie severní varianty křenovické spojky

Na objednávku obce Křenovice byla zpracována studie severní varianty křenovické spojky a její  porovnání s jižní trasou navrhovanou JMK.

Stručné závěry studie jsou:

Studie prověřila možnost vedení křenovické spojky severní trasou v porovnání s jižní trasou s těmito výsledky:
  • Prodloužení linky Brno – Slavkov o 1,6 km
  • Prodloužení jízdní doby příměstských vlaků o 2 minuty ve variantě 1, resp. o 5 min ve variantě 2 dopravního modelu
  • Snížení investičních nákladů ve variantě 1 o 40%, ve variantě 2 o 60%
  • Snížení záboru pozemků o 90%
  • Nevzniká problém se záplavovým územím, neboť trasa překračuje vodoteč v témže místě jako Vlárská trať z roku 1887 nad obcí
Podrobný obsah si máte možnost prostudovat v podkladových materiálech:


This entry was posted in Aktualní informace. Bookmark the permalink.

Comments are closed.