Co je Křenovická spojka

Křenovická spojka
ač stavba v názvu nese přídomek Křenovická, pro obyvatele Křenovic zlepšení nepřinese. Její dopad pro lidi z Křenovic bude negativní – sníží dostupnost veřejné dopravy pro místní a zhorší obecně kvalitu života v Křenovicích.

Jedná se o myšlenku propojení dvou kolejových tratí, které dnes procházejí obcí Křenovice.
Aktuální prezentace záměru: „Křenovická spojka“ je propojení dvou železničních tratí, a to tratě č. 300 a č. 340, které vedou řešeným katastrálním územím obce Křenovice, a to s požadavkem na vybudování nové zastávky Křenovice – Hrušky. Tato spojka by ve výhledu sloužila pro potřeby Severojižního kolejového diametru.Existuje několik variant jak propojení uskutečnit. V aktuálním návrhu realizace se však pracuje již s jedinou variantou, jiné vedení propojky tratí není ani zminňováno. V podkladech není již odkaz na zdůvodnění proč byla vybrána právě tato varianta.

Z historie myšlenky propojení tratí u Křenovic

- 40. letech – spojka debatovaná jako součást rekonstrukce napojení tratí do hlavního nádraží
- v 50. letech započata stavba, byly provedeny přípravné práce (zemní práce, postaveny drážní domky), úpravy později zrušeny
- znovuobnovení myšleny v 70. a 80. letech (tzv. severojižní diametr)
- 1998 – 2008 – renesance v souvislostí se záměrem přesunu brněnského nádraží
- 2009 – myšlenka uspíšení realizace Křenovické spojky jako součásti integrované dopravy JMK ; prezentováno jako zamýšlené napojení pokračování severojižního kolejového diametru.

Comments are closed.