Proč se stát členem sdružení?

Pokud se chcete zapojit do aktivit sdružení a přispět tak svým dílem k naplnění jeho poslání, staňte se členem sdružení!

Abyste mohl vyslovit váš nesouhlas se stavbou Křenovické spojky, nemusíte být členem sdružení – stačí podepsat petici.

Chci se stát členem. Co proto mám udělat?

 1. stáhněte si přihlášku
 2. Vytiskněte přihlášku a vyplňte požadované údaje
 3. Odešlete na adresu „Proti Křenovické spojce, Školní 252, 683 52 Křenovice“
  nebo osobně doručte kterémukoliv z členů výboru sdružení

Kdo může být členem? (citace stanov sdružení)

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíly sdružení a je ochotna se podílet na jejich naplnění. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem.
2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení,
 • na informace o činnosti a záměrech sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy,
 • nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s cíly sdružení.

Comments are closed.